Extending root filesystem on ec2

Jedną z zalet chmur obliczeniowych jest ich łatwa skalowalność, dzisiaj pokaże jak w prosty sposób przeskalować i zwiększyć partycję systemową w naszej instancji. W AWS możemy tworzyć dowolne partycje o rozmiarach od 1 GiB do maksymalnie 16384 GiB – czyli ponad 16 Terabajtów. Za pomocą kilku kliknięć przeskalujemy instancję z 16 GiB do 40 GiB.

Jak widzimy zostało nam 11 mega miejsca na dysku

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs      389M 1.4M 388M  1% /run
/dev/nvme0n1p1  16G  16G  11M 100% /
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2    29M  29M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/2012
/dev/loop3    18M  18M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/1566
/dev/loop0    97M  97M   0 100% /snap/core/9665
/dev/loop1    97M  97M   0 100% /snap/core/9804
tmpfs      389M   0 389M  0% /run/user/1000

Po przeskalowaniu dysku w naszym panelu musimy wykonać 3 rzeczy:

Sprawdzić nasz identyfikator partycji

$ lsblk 
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0     7:0  0  97M 1 loop /snap/core/9665
loop1     7:1  0 96.6M 1 loop /snap/core/9804
loop2     7:2  0 28.1M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/2012
loop3     7:3  0  18M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/1566
nvme0n1   259:0  0  16G 0 disk 
└─nvme0n1p1 259:1  0  16G 0 part /

Rozszerzyć tablice alokacji dysku

$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=33552351 end=33554399 new: size=83883999,end=83886047

Jak widzisz poniżej nasz dysk zwiększył swój rozmiar, ale rozmiar partycji nadal został ten sam

$ lsblk 
NAME    MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0     7:0  0  97M 1 loop /snap/core/9665
loop1     7:1  0 96.6M 1 loop /snap/core/9804
loop2     7:2  0 28.1M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/2012
loop3     7:3  0  18M 1 loop /snap/amazon-ssm-agent/1566
nvme0n1   259:0  0  40G 0 disk 
└─nvme0n1p1 259:1  0  16G 0 part /

Partycje rozszerzamy poleceniem resize2fs jak na przykładzie poniżej

$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1 
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Filesystem at /dev/nvme0n1p1 is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 5
The filesystem on /dev/nvme0n1p1 is now 10485499 (4k) blocks long.

Po wydaniu polecania naszym oczom ukaże sie poniższy widok


$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
udev      1.9G   0 1.9G  0% /dev
tmpfs      389M 1.4M 388M  1% /run
/dev/nvme0n1p1  39G  16G  24G 40% /
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /dev/shm
tmpfs      5.0M   0 5.0M  0% /run/lock
tmpfs      1.9G   0 1.9G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2    29M  29M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/2012
/dev/loop3    18M  18M   0 100% /snap/amazon-ssm-agent/1566
/dev/loop0    97M  97M   0 100% /snap/core/9665
/dev/loop1    97M  97M   0 100% /snap/core/9804
tmpfs      389M   0 389M  0% /run/user/1000
Jak widzicie podstawowa obsługa partycji w linuksie jest mega prosta. 

Daj znać czy podoba się tobie taka prosta forma artykułów odnośnie codziennych problemów z jakimi się mierze.