Docker compose – przygotowanie

Dzisiaj przygotujemy proste środowisko do mojego projektu – zainstalujemy i skonfigurujemy sobie dockera oraz uruchomimy prostą aplikację opartą o flaska oraz postgresql. Nad wszystkim będzie czuwał nginx.

Instalowanie dockera

$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common

Dodajemy klucz GPG

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Dodajemy repozytorium odpowiednie dla naszego systemu

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

Aktualizujemy informacje o paczkach i instalujemy dockera

sudo apt-get update && sudo apt-get install docker docker-engine

Przygotowanie katalogów,

Każdy komponent aplikacji bedzie miał swój oddzielny folder tj. twrzymy katalog loadbalancer, application, api, database, status

Poniżej opisałem czym będzie zajmował się każdy kolejny komponent

 • loadbalancer – rozdzielał ruch pomiędzy instancjami aplikacji oraz api
 • application – dawał możliwość użytkownikowi zobaczenia naszej aplikacji
 • api – udostępnia możliwość wymiany danych pomiędzy klientem a serwerem
 • database – komponent którzy przechowuje nam bazy danych
 • status – komponent przechowujący status i informacje odnośnie naszej infrastruktury

 

Opis struktury katalogów obrazów

Struktura katalogów do dockera jest rozdzielona w sposób – jeden obraz jeden katalog. W wersji prototypowej będzie istniała jedna instancja proxy która będzie rozrzucała cały ruch na aplikacje, api i stronę statusu, docelowo każdy element powinien mieć swój loadbalancer.

 

Tworząc ten wpis natknąłem się na docker-container jeżeli ktoś ma doświadczenie w tym temacie to proszę o opinię w komentarzach.