DevOps

Ansible

W tym miejscu znajdzie się zbór tekstów i prezentacji na temat ansible, używaniu go do zarządzania serwerami. Dodatkowo w tym miejscu zamieszczę informacje i moją wiedzę na temat zarządzania serwerami w chmurze.

Prezentacja wygłoszona obecnie już w trzech firmach na dolnym śląsku. Obecnie wersja jest dopracowywana po zebraniu feedbacku odnośnie wiedzy w niej przekazanej. Prezentacja jest na poziomie bardzo podstawowym w najbliższym czasie pojawią się kolejne części

https://srebrny.github.io/the-ansible-show/

Prosty generator układu dla playbook’ów

https://gist.github.com/srebrny/6f561b036ca0d7d0e38d91b617bb7aec