Jest to pierwszy wpis związanego z k8s oraz Rancherem.

Jeżeli masz problem z helm init

helm version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.12.3", GitCommit:"xxxf22yyysd30ssf186e", GitTreeState:"clean"}
Error: Get https://your-do-k8s-link.ondigitalocean.com/api/v1/namespaces/kube-system/pods?labelSelector=app%3Dhelm%2Cname%3Dtiller: dial tcp: lookup your-do-k8s-link.ondigitalocean.com on 127.0.0.53:53: no such host

Problem jest taki że w digital ocean dostajesz plilk z konfiguracją – a helm szuka nie tam gdzie trzeba 🙂

Wystarczy dodać prosty export do zmiennych środowiskowych

export KUBECONFIG=/srv/clusters/config.yml

i Viola działa :

$ helm version
Client: &version.Version{SemVer:"v2.12.3", GitCommit:"eecf22f77df5f65c823aacd2dbd30ae6c65f186e", GitTreeState:"clean"}